RYBIČKY A ROSTLINY
PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA A RYBNÍČKY

RYBY V RYBNÍČKU

Ryby v zahradním jezírku

V záběhu u nově založeného jezírka je potřeba určité doby, zpravidla 3-4 týdny, než se ve filtrační náplni usadí v dostatečné míře bakterie zajišťující následně biologickou filtraci. Během této doby je vhodné mít v zahradním jezírku zatím pouze menší počet nenáročných druhů rybiček / ryb, které přiměřeně mírně krmíme. Při jakémkoliv překrmení, či nadměrném počtu rybek, hrozí v takto čerstvě / nově zařízeném zahradním jezírku otrava rybiček čpavkem a dusitany!

Jako optimální počet ryb v jezírku se počítá asi s 20 cm délky ryb na 1000 litrů vody. Při nasazení ryb počítejte také s tím, že ryby během času vyrostou a rozmnoží se. Počet ryb v jezírku by měl být ročně kontrolován a usměrňován, neboť příliš mnoho ryb často způsobuje kalnou vodu, tvorbu řas, poškození rostlin a nemoci ryb. Díky nadměrnému krmení je hospodaření se živinami v rybníčku narušeno. Při krmení mějte na paměti, že u ryb se při snížení teploty zpomaluje látková výměna, což souvisí se snížením aktivity a tím se sníženou potřebou potravy. Pro majitele rybníčku / jezírka to znamená, že při teplotě kolem 12 °C se doporučuje krmení přerušit.. Pro rybníček s rybami je nutné dobré venkovní filtrační zařízení. Hloubka rybníčku by měla být minimálně 80 cm. Při koupi ryb se ptejte vždy na jejich přesné nároky a potřeby.
Pokud jste Váš rybníček / jezírko založili na podzim, počkejte prosím s vysazením ryb až na jaro. Během první zimy by byly jak ryby, tak i rybníček vystaveny nadměrné zátěži, kterou by nemusely zvládnout.

OSÁZENÍ ROSTLINAMI

Pro funkčnost rybníčku / jezírka jsou velmi důležité vodní rostliny. Vedle dekorativní funkce jsou zásobárnou kyslíku, poskytují rybám úkryt a přirozené místo ke tření. Především rychle rostoucí druhy rostlin omezují významně bujení nežádoucích řas, neboť spotřebovávají z vody živiny. Rostliny v zahradím jezírku Existuje nepřeberné množství různých vodních a vlhkomilných rostlin. Podle způsobu jejich života je dělíme na rostliny žijící pod vodou, rostliny s plovoucími listy, rostliny z bažin a rostliny vlhkomilné. Správná doba pro osázení je na jaře(od března). Aby se splnily požadavky rostlin a osázení vypadlo věrně,
je potřeba vytvořit různě hluboké zóny pro osázení:

a) vlhká zóna pro bažiny- 0 až 10 cm
b) plochá vodní zóna- 20 až 50 cm
c) hluboká vodní zóna- více než 50 cm

PE- rybníčky mají již zóny pro osázení vytvořeny. Celkově by měla být asi 1/3 celkové plochy rybníčku osázena rostlinami, aby se zajistil dostatečný odběr živin. Pro osázení plochých pobřežních zón lze použít kokosovou rohož. Tato tkanina zadržuje nově vysázené rostliny na určeném místě a za 24 měsíců se plně rozpadne. Pro osázení příkrých stěn rybníčku slouží sázecí kapsy. Jako další pomocné výrobky pro sázení rostlin využijte košíky různých tvarů a velikostí. Díky košíkům se silně kořenící rostliny nekontrolovatelně nerozrůstají. Protože lekníny a jiné plovoucí listové rostliny nesnášejí postřik vodou, neměly by být sázeny v blízkosti stříkacích figur či fontán. Objevíme-li v jezírku vodní živočichy, svědčí to o potěšitelné skutečnosti, že okolní příroda vodní plochu přijala jako svou integrální součást.

Pokud chceme život v jezírku podpořit, můžeme sem vysadit ryby. Rostlinám stačí ke zdravému růstu živiny obsažené ve vodní nádrži. Je důležité zachovat správný poměr volné vodní plochy a čistící zóny. Čím rychleji se ve vašem jezírku vytvoří fungující živočišná společenstva, tím méně musíte do jeho přirozeného vývoje zasahovat. Zdravé rostliny jsou natolik odolné, že se samy ubrání před napadením parazity nebo houbou.

Co by vás mohlo zajímat?
Jezírka koupací ...
Bakterie pro jezírka ...
Strojovna jezírka ...
Vše pro stavbu jezírka ...
Údržba jezírka ...
Filtry pro zahradní jezírko ...
Čerpadla pro jezírka ...
Uv lampy, zářiče a úpravny pro jezirka ...
Jezírková chemie ...
Krmení pro ryby v jezírku ...
Okrasné zahradní jezírka foto ...
Koupací jezírka sady...
Příslušenství pro zahradní a koupací jezírka...
Vzduchování jezírka ...
Folie PVC - EPDM a skelety z plastu ...
Plastová výroba ...
Boudy a klece pro psy ...
Zazimování jezírka ...
Hobby jezírko ...
Koupací sudy ...
Bazény akce...