ZAHRADNÍ KOUPACÍ JEZÍRKA

Koupací jezírko - jaké má mít vlastnosti?

Koupací jezírko

Je velmi důležité celé okrasné a koupací zahradní jezírko včetně příslušné filtrační technologie citlivě začlenit do okolní zahrady. K tomu dobře poslouží dřevo, kámen a ostatní přírodní materiály. Koupací jezírka nevyžadují žádnou velkou péči, nepotřebují chemii a přitom jsou navíc krásnou ozdobou zahrady. Zahradní koupací jezírka jsou vhodná i pro alergiky.

Správné stanovení si cíle je snad nejdůležitější rozhodnutí, které ovlivní budoucí stav vašeho zahradního jezírka. Odlišné konstrukce a systémy jednotlivých druhů nádrží, hloubka a další řada parametrů výrazně odlišuje jezírka podle použití - v tomto právě dělají zákazníci nejčastěji chyby. Nespěchejte, zahradní koupací jezírko není levná záležitost, nestavíte ho na rok, pečlivě plánujte a vybírejte.

KOUPACÍ JEZÍRKO - SKIMMEROVÁ VERZE

Příprava jámy pro koupací zónu

Příprava jámy pro koupací zónu

Vyzdění koupací zóny ze ztraceného bednění

Vyzdění koupací zóny ze ztraceného bednění

Příprava rostlinné zóny

Příprava rostlinné zóny

Usazení filtru JFGV/ski do jámy

Usazení filtru JFGV/ski do jámy

Filtr JFGV/ski

Filtr JFGV/ski

Filtr JFGV/ski - obetonování a příprava

Filtr JFGV/ski - obetonování a příprava

Úprava okolního terénu

Úprava okolního terénu

Napuštění jezírka

Napuštění jezírka

Konečné úpravy a osazení rostlinami

Konečné úpravy
a osazení rostlinami

Konečné úpravy a osazení rostlinami

Konečné úpravy
a osazení rostlinami

Konečné úpravy a osazení rostlinami

Konečné úpravy
a osazení rostlinami

Děkujeme panu Haasovi za poskytnutí fotografií...

POPTÁVKA NA TECHNOLOGII JEZÍRKA

Pokud si chcete nechat spočítat cenu technologie jezírka na míru, můžete k tomu využít náš e-mail

Koupací jezírko - GOOL "Koupací jezírko sady"

Kompletní sestava pro vytvoření koupacího jezírka ve vaší zahradě.
"Koupací jezírko sada" se během posledních let v provozu stala bezesporu nejlepší a nejvyhledávanější sadou pro provoz a výstavbu koupacích zahradních jezírek. Vaše jezírko bude vždy připraveno Vám nabídnout nejen tolik potřebný klid a odpočinek, ale i aktivní zábavu. Velikost čisté zóny ke koupání 3x5 m. Hloubka lázně 1,30 m.
Povrch hladiny vody cca 52 - 62 m2. Provedení pro čerpadlovou verzi - filtrace je nad hladinou.

Systém filtrace pro koupací zahradní jezírko "Koupací jezírko sada"

Systém filtrace jezírka je navržen tak, aby splňoval s dostatečnou rezervou požadavky na čistou a průzračnou vodu ve vaší nádrži. Koupací jezírko PP má hned několik důležitých vlastností, které spolu navzájem úzce souvisí pro nastolení ekologické rovnováhy tak, aby příroda za pomoci regeneračních zón a filtrů pracovala za nás.
V koupacím jezírku PP se dají vytvořit takové podmínky, které zaručují, jak zdravý růst a vývoj rostlin, tak čistotu
a kvalitu vody, potřebnou ke koupání.
Cirkulace a hydraulika jezírka
> Cirkulace 1: voda z jezírka je odsávána pomocí čerpadla a skimmeru, ve kterém je umístěn filtrační košík na hrubé nečistoty (listí, tráva apod.), do filtru a následně se přes cirkulační trysky vrací zpět do regenerační zóny.
> Cirkulace 2: voda z jezírka je odsávána pomocí čerpadla do biologicko-mechanické filtrace a následně se vrací zpět do regenerační zóny.
> Cirkulace 3: Dmychadlo tlačí vzduch přes trysky do regeneračních zón
Základní části koupacího jezírka PP
> První je tzv. koupací část (skelet PP), což je prostor s největší hloubkou a možností vstupu. Tato část koupacího jezírka je bez substrátu, kamínků a bez rostlin
> Druhou částí koupacího jezírka je regenerační plocha s hloubkou 30 / 50 cm pro vodní rostliny, která je vyplněna substrátem a osázena vhodnými vodními rostlinami, zajišťující tzv. částečné biologické čištění. Jejich úkolem je působit opticky, příjemně a zajímavě, zejména v období jarních a letních měsíců
> Zkráceně je možné říci, že používáme a vzájemně kombinujeme biologické a fyzikálně chemické čištění
> Bakteriální zóny a plochy pro vodní rostliny se navařují přímo u zákazníka poté, kdy je hlavní část jezírka (skelet) kompletně stavebně zabudován
Výhody koupacího jezírka
> Moderní alternativou, jak si dopřát relaxaci, uvolnění a radost z koupání v klidu domova
> Lze se v něm koupat jako v běžném bazénu
> Voda nemusí být chemicky ošetřená, ale i tak je křišťálově čistá
> Jezírka ocení zejména lidé s alergií na chlór a jiné bazénové chemikálie
> Lze v něm pěstovat různé rostliny a chovat menší množství okrasných ryb
> Vynikají nejen krásou, ale i užitkem pro životní prostředí a zdraví zahrady
> Je výrazným dekorativním prvkem zahradní architektury
> Náklady na pořízení jsou velmi podobné jako u bazénu
> Nevýhodou je, že každé koupací jezírko je náročnější na obsluhu a údržbu
Opravdu dobrý systém filtrace jezírka by měl mít hned několik důležitých vlastností, které spolu navzájem úzce souvisí pro nastolení ekologické rovnováhy tak, aby příroda za pomoci regeneračních zón a filtrů pracovala za nás. V takto postavených jezírkách se dají vytvořit takové podmínky, které zaručují jak zdravý růst a vývoj rostlin,
tak čistotu a kvalitu vody potřebné ke koupání.

Regenerační zóna

Poměr velikosti plochy užitkové zóny k ploše zóny regenerační se pohybuje cca od 1 : 2,5. Užitkovou zónu
od zóny regenerační je možné oddělit několika způsoby (zemní val, štěrkové polštáře, betonová stěna, apod.).
V regenerační zóně je nutno použít vhodný substrát např: zeolit, který slouží k upevnění kořenů rostlin a má velký vnitřní povrch na kterém žijí mikroorganismy čistící vodu. Pro zvýšení účinnosti biologického čištění je vhodné vodu v regenerační zóně okysličovat např: přepadem vody přes kameny nebo dmychadlem. Biologické čištění vody je plně funkční až poté, co rostliny v regenerační zóně dostatečně narostou tj. cca za rok po výsadbě.

Filtrace v zahradním a koupacím jezírku-proč je nutná?

Koupací jezírko sada 1 - filtrace

Úkolem mechanických a biologických filtrů je nahradit alespoň částečně samočistící procesy běžné v přirozených vodních tělesech a zajistit cirkulaci vody v zahradním jezírku.

Mechanická filtrace

Při průtoku vody přes štěrbinový filtr 300 micronů dochází
k zachycení částic kalů a jiných nečistot. To umožňuje nejen zachování maximální průhlednosti vody, ale také odstranění organických a pevných nečistot ještě před jejich rozkladem. Pravidelné čištění filtru je zárukou uspokojivého chodu celého systému.

Biologická filtrace

Je vžitý pojem pro soubor biochemických procesů,
které probíhají v přirozených vodních tělesech samovolně. Jedná se zejména o biochemickou oxidaci celkového amoniakálního dusíku, tzv. nitrifikaci, při níž je čpavek postupně oxidován bakteriemi až na nejméně škodlivé dusičnany, které již nemohou ohrozit ryby ani jiné sladkovodní živočichy. Biologická filtrace tedy není filtrací
v pravém slova smyslu, ale lze ji chápat jako biochemickou úpravu vody za využití bakterií tak, aby zůstaly zachovány příznivé podmínky pro vodní živočichy a rostliny.

Podmínky pro správný průběh nitrifikačních procesů - Maximální účinnosti nitrifikačních procesů dosáhneme, pokud zajistíme pomalý průtok vody přes velké množství substrátu s bakteriemi, při dostatečném nasycení vody kyslíkem, při vhodném pH (6,5 - 8,5) a teplotě vody (> 13).Nutný objem filtru by měl být co největší.
Konečný (a hlavně dostatečný )objem závisí na dalších podmínkách (umístění, množství rostlin, hloubka, voda použitá pro napouštění apod.).

Izolace, kameny a vstup do vody

Je možné provádět z několika materiálů. Nejvhodnější se jeví folie PVC a EPDM (syntetický kaučuk) pro svou dlouhou životnost, odolnost proti mechanickému namáhání a elastičnost, díky které dobře kopíruje členité tvary dna a břehů jezírka. Povrch izolace v hlubších částech není třeba pokrývat, v brouzdalištích a na březích je možno použít na pokrytí povrchu praný kačírek. Vstup do vody lze řešit palubou z odolného dřeva, schodištěm,
nebo vstupním žebříkem z ušlechtilé oceli.

Vodní a bahenní rostliny

K výsadbě regenerační zóny lze použít většinu vodních a bahenních rostlin vhodných do našich klimatických podmínek, kromě rostlin s tvrdými silnými oddenky (rákos, bambus), které mohou poškodit izolaci.

Údržba

Výhodou filtru Nexus je takřka bezúdržbový provoz a vysoká kvalita vyčištěné vody. Hlavní činnost spočívá
v čištění a velmi jednoduchém odkalování a proplachu ( vodou z jezírka a čištěním, to je přepnutím vzduchu do mechanické části ). Odkalovaní filtru 1 x za 14 dní vč. proplachu. Odstranění mechanických hrubých organických nečistot ve filtru Cetus Sieve1 x za 14 dní. Odstraňování nečistot plovoucích na hladině vody zajišťuje skimmer, nečistoty ze dna užitkové zóny lze dle potřeby vysát vysavačem.

V případě, že by nečistoty nebyly včas odstraněny, začaly by ve vodě tlít a způsobovaly by znečištění vody.

Záběh filtračního systému

V záběhu u nově založeného jezírka je potřeba určité doby, zpravidla 3-4 týdny, než se ve filtrační náplni usadí
v dostatečné míře bakterie zajišťující následně biologickou filtraci.

Bakterie

Velmi často zakladatelé a stavitelé jezírek a biotopů, opomíjejí cíleně využívat okem neviditelnou pomůcku,
která má ve složité cestě k přírodní rovnováze zcela nezastupitelnou roli, a to jsou bakterie. Myšleno samozřejmě bakteriální kmeny člověku, živočichům a rostlinám neškodné (nepatogenní), které jsou a vždy budou nejpočetnější, nejpřirozenější a také nejpracovitější uklizeči a zdravotníci v přírodě. Dodejme tedy našemu jezírku tyto potřebné bakterie, a to nejlépe formou aplikace biopreparátu sestaveného přímo pro biologické čištění vody.
Základem biopreparátu pro čištění vody jsou nezávadné kmeny bakterií (Pseudomonas, Nitrosomonas, Cellulomonas, Nitrobacter), které se v přírodě přímo podílí svými metabolickými procesy na přirozeném koloběhu makrobiogenních prvků ve vodním systému a udržují je v optimálním množství. V biopreparátu jsou tyto vybrané kmeny navíc fixovány na obohacený minerální nosič, což zajišťuje jejich přímou vazbu na místo použití a současně ochranu proti okolním vlivům a škodlivým mikrobům. Biopreparát je též vhodně obohacen o biostimulátory
a potřebné přírodní přísady. Biopreparát je ekologický, biologicky rozložitelný, pro člověka, zvířata a rostliny neškodný.

Co by vás mohlo zajímat?
Jezírka koupací ...
Bakterie pro jezírka ...
Strojovna jezírka ...
Vše pro stavbu jezírka ...
Údržba jezírka ...
Filtry pro zahradní jezírko ...
Čerpadla pro jezírka ...
Uv lampy, zářiče a úpravny pro jezirka ...
Jezírková chemie ...
Krmení pro ryby v jezírku ...
Okrasné zahradní jezírka foto ...
Koupací jezírka sady...
Příslušenství pro zahradní a koupací jezírka...
Vzduchování jezírka ...
Folie PVC - EPDM a skelety z plastu ...
Plastová výroba ...
Boudy a klece pro psy ...
Zazimování jezírka ...
Hobby jezírko ...
Koupací sudy ...
Bazény akce...