FILTRY PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA

Filtry pro zahradní, okrasná a koupací jezírka

Vytvoření přírodních podmínek pro malou vodní plochu / zahradní jezírko se Vám nepodaří bez kvalitního filtru s velkou bakterijní zónou a velkou filtrační schopností. Výběr jezírkové filtrace by se měl vždy konzultovat s prováděcí firmou nebo s někým, kdo má již zkušenosti v dané oblasti. Velikost jezírkového filtru je úměrná četnosti jeho čištění a jednoduchosti údržby (velký filtr čistíme málo a malý často, a navíc bez patřičného čistícího efektu).

Ideální a optimální stav je tehdy, pokud všechna voda v jezírku proteče přes filtrační zařízení 3 - 4 krát za den. Filtrační zařízení má max. průtok, a ten se odvíjí od členění komor a pracovní plochy biologických nosičů. Účinnost filtru klesá, pokud voda filtrem proteče rychle, proto musí přes jezírkový filtr protékat volně.

Kvalitní jezírkové filtry do každého jezírka

Chcete mít ve svém zahradním jezírku stále čistou vodu? Nabízíme vám spolehlivé řešení na míru vašim potřebám
Filtry a příslušenství pro zahradní okrasná a koupací jezírka ...
Filtry / filtrace pro zahradní jezírka ...

Možností připojení

Tlakové - filtr je umístěn nad hladinou jezírka, čerpadlo je v jezírku, nebo mimo a tlačí vodu do jezírkového filtru Gravitačně - filtr je za jezírkem pod úrovní hladiny a proto je ve filtru (samostatně) nutná další komora pro čerpadlo

Druhy filtrů

Průtokové a tlakové filtry / filtrace. Dle způsobu čištění se dělí na: mechanické, biologické, chemické a jejich různé kombinace a varianty.

Konstrukce filtrů

PP ( polypropylen ) PE ( polyethylen ) PVC a jiné plasty.

Mechanická část filtru

Slouží k zachycení pevných mechanických nečistot, okysličuje vodu a je předstupněm před biologickou
a chemickou části filtru (nerezové síto zkrápěné, matala rohože). Zabraňuje přílišnému zanášení aktivních filtračních materiálů ve vodě, které vznikají rozkladem zbytků krmení, rostlin, živočichů a rybích výkalů.

Biologická část filtru

Je nejdůležitějším procesem a článkem filtračního řetězce. Základem procesu jsou aerobní bakterie, usazené na médiu, které zpracovávají a rozkládají jedovaté dusíkaté látky (čpavek NH3 popř. amonium NH4OH), vzniklé jako primární produkt rozkladu organických látek na látky méně škodlivé. Bujení bakterií v novém filtru lze podpořit bakteriální násadou. I tak je však nutná doba několika týdnů pro jejich namnožení. Podmínkou činnosti čistícího procesu je dostatečné intenzívní okysličování a tím oxidování na dusitany. Nitrifikace - denitrifikace je samostatně uzavřený anaerobní prostor s pomalým průtokem bez přítomnosti kyslíku. Principem činnosti je aktivita bakterií, obsažených ve filtrační náplni, která za nepřítomnosti kyslíku odstraňuje dusičnany z vody a redukuje je na plynný dusík nebo jeho oxidy ...

Chemická část filtru

  • Zeolit - změkčuje vodu, zabraňuje růstu řas, pohlcuje dusíkaté látky / dusičnany /, je to ideální substrát
    pro usazení důležitých filtračních bakterií.Výjimečné schopnosti tohoto minerálu představují tři mechanismy pro vytvoření mimořádně výborných filtračních schopností. První mechanismus je fyzikální, tj. zachycení mezi částicemi zeolitu obdobně jako u filtračního písku. Druhý mechanismus využívá extremně velké plochy minerálu k absorpci znečišťujících látek.Třetím stupněm je zadržení polutantů jako jsou amoniak. Účinně reguluje hospodaření se živinami. Jeho ideální použití je právě u nově založeného rybníčku, neboť obsahuje nitrifikační bakterie.
  • Aktivní uhlí - AquaSorb GXB má schopnost absorbovat na svém ohromném povrchu organické látky z vody
    a plynů. Tato jeho absorbční schopnost je v některých případech umocněná katalyckou schopností. Aktivní uhlí dokáže odstranit z vody pachutě a zápachy, chlór, zabarvení, ropné látky, pesticidy a řadu jiných znečištění.

Nosiče bakterií a biodegradérů

Jsou to technické pěny, Matala rohože, Kaldnes K1 medium, kartáče, perforované trubky, plastové kontejnery, zeolit, uhlí, síta a jiné.

Usazení filtru

Jezírkový filtr / filtrace musí být usazen na pevný a rovný podklad, nebo beton, izoluje se polystyrenem a je možné ho obsypat pískem nebo hlínou. Víko filtru a případně UV lampa a odkalovací otvor zůstávají volně přístupné. Filtr se usazuje minimálně 2,1 m od okraje jezírka ( od vodní plochy ).

Chod filtru

Pro správnost fungování biologického jezírkového filtru je nutný jeho nepřetržitý chod bez vypínání, jinak dochází k rychlému úhynu bakterií a ztrátě účinnosti filtru. Max. pauza by neměla překročit 1 hodiny. Jestliže nastane situace výpadku el. energie na delší dobu, doporučujeme do jezírka a filtru přiočkovat bakteriální kmen.

Údržba

U kvalitních jezírkových filtrů je takřka bezúdržbový provoz a vysoká kvalita vyčištěné vody. Hlavní činnost spočívá v čištění jezírka a velmi jednoduchém odkalování a proplachu jezírkového filtru.

Co by vás mohlo zajímat?
Jezírka koupací ...
Bakterie pro jezírka ...
Strojovna jezírka ...
Vše pro stavbu jezírka ...
Údržba jezírka ...
Filtry pro zahradní jezírko ...
Čerpadla pro jezírka ...
Uv lampy, zářiče a úpravny pro jezirka ...
Jezírková chemie ...
Krmení pro ryby v jezírku ...
Okrasné zahradní jezírka foto ...
Koupací jezírka sady...
Příslušenství pro zahradní a koupací jezírka...
Vzduchování jezírka ...
Folie PVC - EPDM a skelety z plastu ...
Plastová výroba ...
Boudy a klece pro psy ...
Zazimování jezírka ...
Hobby jezírko ...
Koupací sudy ...
Bazény akce...
Plastové klece a přepravní boxy pro psy...