ČERPADLA PRO JEZÍRKA A RYBNÍČKY

Čerpadla, jezírková čerpadla, fontány

Jezírková cirkulační čerpadla mají dlouhou životnost, menší spotřebu el. energie než běžná čerpadla a jsou určena pro nepřetržitý provoz 24 hodin a 365 dní v roce. Netvoří tlak a přenášejí spoustu vody bez navýšení tlaku. Velký tlak a vysoká rychlost proudění vody je špatný pro mikroorganizmy ve filtraci a UV zářiči. ŘIĎTE SE NEJEN CENOU, ale hlavně spotřebou a výkonem.

Zásady pro výběr čerpadla pro jezírka

  • výkonnost množství čerpané vody na převýšení od dna jezírka až po výšku vytlačované vody k filtru, potůčku, vodopádu...
    Obsah vody v jezírku by se měl přefiltrovat minimálně 4 x za den.
  • nepřekročit max. průtok filtru a UV zářiče
  • spotřeba el. energie
  • životnost a jednoduchost údržby (bez molitanů)

Toto jsou jenom základní aspekty pro výběr čerpadla pro jezírka. Dále je potřeba brát zřetel i na finanční stránku a vyvarovat se čistě komerčním produktům, které jsou vyrobeny bez patřičných výkonnostních a čistících efektů.

Výška výtlaku / výkon jezírkového čerpadla

Výška výtlaku se měří jako vodní sloupec a říká nám, do jaké výšky může čerpadlo vytlačit vodu. Výkon nám udává, kolik litrů vody se za určitou dobu přečerpá. Čím výš musí čerpadlo vodu dopravit, tím méně vody přečerpá. Udávaný max. výkon čerpadla odpovídá vždy 0 m dopravní výšky. Udávaná max. dopravní výška odpovídá vždy 0 l dopravního výkonu.

Suchá instalace čerpadla

Některá čerpadla jsou vhodná pro externí umístění mimo rybníček / jezírko. V tomto případě se přímo nasadí přívodní hadice na čerpadlo. Je potřeba si uvědomit, že čerpadlo není schopno samo nasávat vodu. Proto musí být jezírkové čerpadlo v případě umístění mimo rybníček hlouběji než je hladina vody a spojovací hadice musí být před zapnutím čerpadla naplněna vodou.

Mokrá instalace čerpadla

Jezírkové čerpadlo postavte na rovný podklad např. kámen, dlaždice, beton, na dno jezírka bez bahna tak, aby bylo ponořené ve vodě. Výškový rozdíl mezi výtokem čerpadla a filtrem musí být takový, aby byl optimální průtok přes filtrační zařízení dle typu čerpadla a filtru. Obecně by nemělo být čerpadlo uloženo až na dno rybníčku, neboť by mohlo eventuelně nasávat bahno ze dna. Rovněž by se voda ze spodní oblasti rybníčku neměla míchat
s povrchovou vodou, neboť v hluboké zóně má voda nejlepší kvalitu a nejnižší teplotu. Proto umístěte své čerpadlo cca 15 - 20 cm nad dnem rybníčku / jezírka.

Montáž se provede propojením hadice, hadicového stupňovitého trnu a sponky na filtr. Propojovací potrubí
a kabel musí být veden nejkratší cestou k filtru ( rozvaděči ). Kabel je dobré fixovat k potrubí a to nejlépe izolační páskou a chránit před poškozením. Pozor! Nikdy jezírkové čerpadlo neprovozujte bez průtoku vody!

Propojení čerpadla

Údržba a čištění čerpadla

Propojení aquamax a filtru

Před prováděním údržby vždy vytáhněte vidlici
z elektrické sítě. Vyjměte čerpadlo z vody, oddělte kryt čerpadla a rotor, propláchněte čistou vodou a vyčistěte kartáčem. Nepoužívejte chemické čistící prostředky.
Po vyčištění smontujte přístroj v opačném pořadí. Údržbu provádějte pravidelně jednou za 2 měsíce, nebo dle potřeby. Čerpadlo je vhodné na zimu skladovat ponořené ve vodě, a při teplotě nad bodem mrazu.

Co by vás mohlo zajímat?
Jezírka koupací ...
Bakterie pro jezírka ...
Strojovna jezírka ...
Vše pro stavbu jezírka ...
Údržba jezírka ...
Filtry pro zahradní jezírko ...
Čerpadla pro jezírka ...
Uv lampy, zářiče a úpravny pro jezirka ...
Jezírková chemie ...
Krmení pro ryby v jezírku ...
Okrasné zahradní jezírka foto ...
Koupací jezírka sady...
Příslušenství pro zahradní a koupací jezírka...
Vzduchování jezírka ...
Folie PVC - EPDM a skelety z plastu ...
Plastová výroba ...
Boudy a klece pro psy ...
Zazimování jezírka ...
Hobby jezírko ...
Koupací sudy ...
Bazény akce...
Čističky odpadních vod ...