FILTRY A BIOFILTRY - JFG PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA

Jezírkové filtry řady JFGH, JFGV a JFGV/ski jsou vyráběny naší firmou a dlouhodobě zkoušeny a vylepšovány na základě zkušeností s úpravou vody. U všech typů je jednoduchá údržba a obsluha. Filtrace nám napomáhá udržovat potřebnou biologickou rovnováhu, bylo by však zavádějící, spoléhat se při provozu na jakýkoliv filtr, jako na technické zařízení, které nás zbaví starostí o údržbu vodu v naší nádrži. I ten technicky nejdokonalejší, nejdražší filtr renomované značky ve většině případů nemůže zajistit trvale a dlouhodobě takovou kvalitu vody, že bychom se obešli bez pravidelné částečné výměny vody a odkalování. Kvalitu vody v jezírku ovlivňuje mnoho aspektů. Je to např. charakter okolí, nálety pylů a listí, počet a druhy rostlin jak ve vodě, tak stromy kolem vody, množství ryb, způsob krmení, sluneční svit, vlastnosti, teplota, pH vody a cirkulace. Toto všechno je živnou půdou především pro řasy a mikroorganismy, které jsou v naší přírodě, domácí a vodní prostředí je pro ně přirozeným živlem.

Je zapotřebí si uvědomit, že biologická rovnováha je i ve volné přírodě velmi citlivou záležitostí a je zcela nesprávné se domnívat, že ji lze vytvořit ze dne na den, navíc ve vodní nádrži o objemu několika málo m3.

Biofiltry - JFG a příslušenství pro zahradní a koupací jezírka naleznete v našem eshopu zahradní jezírka ...

Filtry JFGH pro zahradní jezírko Filtry JFGV pro zahradní jezírko Filtry JFGV/ski pro zahradní jezírko

Součástí ceny biofiltrů všech typů jsou: náplně - Matala FSM 190, FSM 290, FSM 365, 10, kartáče, koš na nosiče, PHOS-X, 3 l biosphere, 3 l Caldnes 1-3, provzdušňovací válce a talíře, propojení a rozdělovač vzduchu, startovací bakterie. Součástí JFGV/ski je také zabudovaný skimmer, odkalovací vzduchová pumpa a držák na cirkulační čerpadlo. Všechny filtry jsou při expedici kompletně složené a okamžitě připravené do provozu.
Pro zahradní jezírko s větším množstvím ryb doporučujeme filtr / bio - filtr o řadu silnější.

V ceně filtrů nejsou zahrnuty: dmychadlo (nutné pro filtry JFGV a JFGV/ski), UV zářič, cirkulační čerpadlo, montážní práce u zákazníka a propojení jezírkové technologie.

POPIS BIOFILTRU JFG:

Připojení

 • Tlakové - filtr je nad hladinou jezírka ( čerpadlo je v jezírku a tlačí vodu do filtru )
 • Gravitačně - filtr je za jezírkem pod úrovní hladiny ( ve filtru je nutná další komora pro čerpadlo )
 • Potrubí - vstup O 32,38,50. Výstup O 75 ( variantně dle požadavků )

Filtrace

Čistí vodu mechanicky, biologicky a chemicky.

Konstrukce filtru

PP ( polypropylen ) vícekomorový pomalu průtokový s velkou bakteriální plochou.

Mechanická část filtru

Slouží k zachycení pevných mechanických nečistot, okysličuje vodu a je předstupněm před biologickou
a chemickou části filtru ( síto zkrápěné ), zabraňuje přílišnému zanášení aktivních filtračních materiálů ve vodě, které vznikají rozkladem zbytků krmení, rostlin a živočichů, rybích výkalů.

Biologická část filtru

Je nejdůležitějším procesem a článkem filtračního řetězce. Základem procesu jsou aerobní bakterie, usazené na médiu, které zpracovávají a rozkládají jedovaté dusíkaté látky ( čpavek NH3 popř. amonium NH4OH ), vzniklé jako primární produkt rozkladu organických látek na látky méně škodlivé. Bujení bakterií v novém filtru lze podpořit bakteriální násadou. I tak je však nutná doba několika týdnů pro jejich namnožení. Podmínkou činnosti čistícího procesu je dostatečné intenzívní okysličování a tím oxidování na dusitany. Nitrifikace - denitrifikace je samostatně uzavřený anaerobní prostor s pomalým průtokem bez přítomnosti kyslíku. Principem činnosti je aktivita bakterií, obsažených ve filtrační náplni, která za nepřítomnosti kyslíku odstraňuje - vydýchávaje dusičnany z vody a redukuje je na plynný dusík nebo jeho oxidy.

Chemická část filtru

 • Zeolit - změkčuje vodu, zabraňuje růstu řas, pohlcuje dusíkaté látky / dusičnany / ideální substrát pro usazení důležitých filtračních bakterií. Výjimečné schopnosti tohoto minerálu představují tři mechanismy pro vytvoření mimořádně výborných filtračních schopností. První mechanismus je fyzikální zachycení mezi částicemi zeolitu obdobně jako u filtračního písku. Druhý mechanismus využívá extremně velké plochy minerálu k absorpci znečišťujících látek.Třetím stupněm je zadržení polutantů jako jsou amoniak / amonium v mechanismu. Účinně reguluje hospodaření se živinami. Jeho ideální použití je právě u nově založeného rybníčku,
  neboť obsahuje nitrifikační bakterie.
 • Aktivní uhlí -AquaSorb GXB má schopnost absorbovat na svém ohromném povrchu organické látky z vody
  a plynů. Tato jeho absorbční schopnost je v některých případech umocněná katalyckou schopností. Aktivní uhlí dokáže odstranit z vody pachutě a zápachy, chlór, zabarvení, ropné látky, pesticidy a řadu jiných znečištění.

Nosiče bakterií a biodegradérů

Technické pěny, Matala rohože, Kaldnes K1 medium, kartáče, perf. trubky, plastové kontejnery, zeolit, uhlí a síta.

Usazení filtru

Usazení filtru

Filtr musí být usazen na pevný a rovný podklad, nebo beton, izoluje se polystyrenem a obsypává pískem nebo hlínou. Víko filtru a případně UV lampa zůstávají volně přístupné.

Elektrická část

Připojení UV lampy, čerpadla, automatiky chodu a dalších elektro-komponentů na el.síť smí provádět pouze oprávněný pracovník. Součástí instalace musí být proudový chránič, jehož vybavovací proud je menší nebo roven 30 mA!! Dále je také nutné provádět revize el. zařízení dle norem.

Údržba

Výhodou filtru je takřka bezúdržbový provoz a vysoká kvalita vyčištěné vody. Hlavní činnost spočívá v čištění síta a velmi jednoduchém odkalování a proplachu ( vodou z jezírka). V případě, že by nečistoty ze síta nebyly včas odstraněny, začaly by ve vodě tlít a způsobovaly by biologické znečištění vody. V záběhu u nově založeného jezírka nám nově instalovaný filtr zatím neplní svou úlohu, tj. napomáhání odbourávání škodlivin z vody. Je potřeba určité doby, zpravidla 3-4 týdny, než se ve filtrační náplni usadí v dostatečné míře bakterie zajišťující následně biologickou filtraci. Během této doby je vhodné mít v nádrži zatím pouze menší počet nenáročných druhů ryb, které přiměřeně mírně krmíme. Při jakémkoliv překrmení,
či nadměrném počtu rybek, hrozí v takto čerstvě zařízené nádrži otrava ryb čpavkem a dusitany!

Zásady pro výběr čerpadla

 • výkonnost množství čerpané vody na převýšení od dna jezírka až po výšku vytlačované vody k filtru, skalce, potůčku, vodopádu atd. ( obsah vody v jezírku 4 x přefiltrovat za den )
 • jaký je max. průtok filtru
 • spotřeba el. energie
 • životnost a jednoduchost údržby

Toto jsou jenom základní aspekty pro výběr filtru a čerpadla, je potřeba brát zřetel i na finanční stránku
a vyvarovat se čistě komerčním produktům, které jsou vyrobeny bez patřičných výkonnostních a čistících efektů.

Umístění čerpadla v rybníčku

Obecně by nemělo být čerpadlo uloženo až na dno rybníčku, neboť by mohlo eventuelně nasávat bahno ze dna. Rovněž by se voda ze spodní oblasti rybníčku neměla míchat s povrchovou vodou, neboť v hluboké zóně má voda nejlepší kvalitu a nejnižší teplotu. Umístěte své čerpadlo cca v polovině hloubky rybníčku, nejlépe na kámen
či podstavec.

Doporučené komponenty k filtrům

UV zářiče - smyslem UV zářičů je odstraňovat zelený zákal vody, způsobený jednobuněčnými řasami. Jejich účinkem se tyto řasy shlukují do větších celků, které dokáže zachytit mechanický filtr. Bez kvalitního a pravidelně čištěného mechanického filtru je tudíž účinek UV zářičů jen velmi omezený. Naše firma kompletuje k biofiltrům - JFG hlavně UV zářiče značek OASE - Bitron, TMC Pro-Pond a Pro-Clear Advantage a zn. Velda. V záběhu UV zářič nespouštíme, až po určité době, když už jsou vytvořeny základní bakterie ( cca 3 - 4 týdny).
Vzduchovací kompresory - dmychadla - prokysličují vodu v jezírku a filtru zn. Secoh, Hakko, Airtech, Silenta. Postarejte se o dostatek kyslíku ve Vašem rybníčku. Voda se musí pohybovat, aby mohla žít. Nejvhodnější je např. pěnový sloupec, který promíchává vzduch z okolí s rybniční vodou. Dalšími prostředky jak okysličit vodu jsou např. stříkací figury či vzduchovací čerpadla.
Automatika elektro - rozvaděč - řídí chod čerpadel, UV zářiče, světel a dmychadla…
Bakterie - jsou určeny pro biologické čištění vody pomocí mikroorganismů s kladným účinkem. Dokáží rozkládat
a eliminovat množství organických nečistot v jezírku, které do něj napadají z ovzduší, redukují zbytky z potravy
a výměšků rybiček. Preventivně působí proti tvorbě řasy tím, že společně s rostlinami odebírají živiny z vody a řasa nemá následně z čeho růst. Udržují biologickou rovnováhu ! Projasňují vodu, jsou vhodné pro osazení biologických filtrů určených do zahradních jezírek k čištění vody. Přípravek neškodí rybičkám ani rostlinkám. Bakterie vyžadují ke svému životu velké množství kyslíku. K tomu napomáhá vlastní konstrukce filtru (proudění vody v tenké vrstvě po materiálu s velkým povrchem, v přímém kontaktu se vzduchem), a aktivní dodávání vzduchu. Bakterie pracují v organické hmotě od 5°C nahoru.
Skimmery a dnové guly - pro mechanické čištění vody v jezírku se využívají hladinové skimmery (účinně likvidují plovoucí nečistoty), dnové guly (stahují kal na dně jezírka) a dále různé typy filtračních košů u čerpadla. Vysoká účinnost mechanické filtrace je podmíněna pravidelným čištěním všech prvků filtrační soustavy.

Chod filtru

Pro správnost fungování biologického filtru je nutný jeho nepřetržitý chod, bez vypínání, jinak dochází k rychlému úhynu bakterií a ztrátě účinnosti filtru. Max. pauza by neměla překročit 1/2 hodiny.

BIOFILTRY - JFG mají tzv. doběh, a tím se doba 1/2 hodinové pauzy čerpadla zkracuje na cca 20 minut. Jestliže nastane situace výpadku el. energie na delší dobu, doporučujeme do jezírka a filtru přiočkovat bakteriální kmen.

Co by vás mohlo zajímat?
Jezírka koupací ...
Bakterie pro jezírka ...
Strojovna jezírka ...
Vše pro stavbu jezírka ...
Údržba jezírka ...
Filtry pro zahradní jezírko ...
Čerpadla pro jezírka ...
Uv lampy, zářiče a úpravny pro jezirka ...
Jezírková chemie ...
Krmení pro ryby v jezírku ...
Okrasné zahradní jezírka foto ...
Koupací jezírka sady...
Příslušenství pro zahradní a koupací jezírka...
Vzduchování jezírka ...
Folie PVC - EPDM a skelety z plastu ...
Plastová výroba ...
Boudy a klece pro psy ...
Zazimování jezírka ...
Hobby jezírko ...
Koupací sudy ...
Bazény akce...
Plastové klece a přepravní boxy pro psy...